Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2017

Treść strony

Zebranie wiejskie w Wielkiej Nieszawce

O G Ł O S Z E N I E

 

 Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa  Wielka Nieszawka

 

z w o ł u j ę   

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

W WIELKIEJ NIESZAWCE

 

 

      NA DZIEŃ- 13.09.2017 r. 

      ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00

      MIEJSCE ZEBRANIA: „OLENDER”

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku, oraz otwarta dyskusja mieszkańców odnośnie istoty i potrzeby jego dalszego funkcjonowania.

Każdy z mieszkańców sołectwa ma prawo zgłosić projekt do realizacji w ramach Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 52.695,00zł, oraz mieszczącego się w zadaniach własnych Gminy Wielka Nieszawka.

Sołtys sołectwa Wielka Nieszawka

(-) Mirosław Cierzniewski

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka