Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2017

Treść strony

Zebranie wiejskie w Małej Nieszawce

O G Ł O S Z E N I E

 

  Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa  Mała Nieszawka

 

z a p r a s z a m  n a   

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

W MAŁEJ NIESZAWCE

 

 

 

W DNIU  - 11.09.2017 r.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00

MIEJSCE ZEBRANIA: Ośrodek Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1.

Tematem Zebrania Wiejskiego będzie przyjmowanie i rozpatrywanie propozycji do Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.

Sołtys sołectwa Mała Nieszawka

(-) Brygida Czapiewska

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka