Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2017

Treść strony

Zebranie wiejskie w Cierpicach

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Cierpice

 

 

z w o ł u j ę   

 

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

 

W CIERPICACH

 

 

       NA DZIEŃ  - 15.09.2017

 

      ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ - O GODZ. 18.00

 

MIEJSCE ZEBRANIA - SZKOŁA PODSTAWOWA W CIERPICACH (SALA    GIMNASTYCZNA)

 

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.

 

Każdy z mieszkańców Sołectwa ma prawo zgłosić projekt do realizacji w ramach Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 52.695,00zł, oraz mieszczącego się w zadaniach własnych Gminy Wielka Nieszawka.

 

 

Sołtys sołectwa Cierpice

(-) Ryszard Kryszewski

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka