Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2017

Treść strony

Zebranie wiejskie w Małej Nieszawce

O G Ł O S Z E N I E

 

 

  Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa  Mała Nieszawka

 

 

 

Rada Sołecka  z a p r a s z a   n a   

 

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

 

W MAŁEJ NIESZAWCE

 

 

 

 

W DNIU  - 25.09.2017 r.

 

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00

 

MIEJSCE ZEBRANIA: Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce, sala nr 3.

 

Tematem Zebrania Wiejskiego będzie Fundusz Sołecki na 2018 rok.

 

 

za Radę sołectwa Mała Nieszawka

(-) Jan Dąbrowski

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka