Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2017

Treść strony

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat

Janusz Korczak

 

Jakże krótka sentencja, a zawiera w sobie wszystko, co chcielibyśmy powiedzieć, widzieć i usłyszeć. Za sprawą uśmiechniętych dziecięcych twarzy i dzięki artystycznym występom aktualnych wychowanków przedszkola, wydzielone endorfiny oraz rozpierająca duma z rosnących młodych talentów, sprawiły, że uśmiech nie opuszczał twarzy obecnych na uroczystości gości.

Oficjalne otwarcie przedszkola rozpoczęło się 25 października 2017 r. o godzinie 12:00 przywitaniem wszystkich zgromadzonych oraz przemówieniem Wójta Gminy Wielka Nieszawka, Pana Kazimierza Kaczmarka. Słowom podziękowań nie było końca, bowiem wiele osób dołożyło w różnej postaci swoją „cegiełkę” do realizacji inwestycji, tak potrzebnej lokalnej społeczności. Zwracając się do pracowników przedszkola Wójt wyraził nadzieję, że dzieci będą wychowywane w duchu poszanowania tradycji, będą świadome swojego dziedzictwa, swoich korzeni, bo przecież to one stanowić będą o przyszłości naszej Gminy i naszej Ojczyzny. W tym szczególnym dniu Wójt życzył pedagogom realizacji najśmielszych marzeń i pomysłów, sukcesów, satysfakcji z pracy i wielu uśmiechów małych wychowanków, które będą najlepszą nagrodą za trud włożony w ich wychowanie.

Na uroczystość przybyli m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, nadzoru pedagogicznego, służb mundurowych − policji i straży pożarnej, kierownicy gminnych jednostek budżetowych, radni gminy, sołtysi, przedstawiciele rodziców oraz osoby zaangażowane w budowę obiektu.

Przedszkole powstało w ramach projektu pn. Budowa 6 oddziałowego przedszkola wraz z węzłem żywieniowym w Małej Nieszawce działka nr 160/1, złożonego w ramach Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT. Koszt inwestycji, obejmujący projekt i budowę przedszkola wraz z wyposażeniem to kwota ponad 4,6 mln zł. Dofinansowanie projektu będzie wynosiło 2 653 763,54 zł – wkład UE (EFRR). W ramach tzw. projektu „miękkiego”, również współfinansowanego ze środków ZIT, będą realizowane dodatkowe zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne i zajęcia ruchu rozwijającego.

Przedszkole powstało, aby zapewnić 150 miejsc dla najmłodszych mieszkańców gminy korzystających z wychowania przedszkolnego i wyrównać szanse równego dostępu do edukacji przedszkolnej, ponieważ na terenie Gminy brakowało przedszkola publicznego, jak również brakowało obiektu, który mógłby zostać zaadaptowany na przedszkole gminne.

Budynek przedszkola wraz z wyposażeniem oraz całą infrastrukturą zewnętrzną został wybudowany w krótkim czasie, do czego przyczyniła się wybrana w przetargu firma PKOB Wegner z Trzemeszna, która wykazała się pełnym profesjonalizmem i doskonałą organizacją pracy. Za formę architektoniczną oraz przemyślany układ funkcjonalno-przestrzenny wnętrza odpowiada Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasza Drożdżyńskiego.

Otwarcie przebiegło zgodnie z planem i przy ogólnym zadowoleniu zaproszonych gości oraz głównych aktorów uroczystości – dzieci. Każdy z przemawiających przekazał symboliczny upominek dla przedszkola na ręce dyrektor, pani Barbary Mrugalskiej. Wójt Gminy wręczył symboliczny klucz do przedszkola.

Po przemówieniu Wójta, Pana Kazimierza Kaczmarka, głos zabrał Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski – Pan Józef Ramlau, który podkreślił zasługi Wójta i umiejętne wykorzystanie przez niego atutów gminy dla jej rozwoju i rozkwitu. Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty – Pani Maria Mazurkiewicz, która przybyła na uroczystość wraz z wizytatorem Kuratorium Oświaty – Panem Dariuszem Zagórskim, pogratulowała dzieciom pięknego przedszkola i zwróciła uwagę na ważną rolę nauki podstaw matematyki w wychowaniu przedszkolnym, ułatwiającej przyswajanie wiedzy na dalszych etapach edukacyjnych.

Istotną informację przekazała Dyrektor ZIT BTOF – Pani Izabela Szczesik-Zobek, która zaznaczyła, że wybudowane w ramach ZIT i RPO przedszkole w Małej Nieszawce zawiera największą ilość nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w tego typu obiektach zaplanowanych do realizacji w powiecie toruńskim i bydgoskim.

Kolejno zabierali głos: Starosta Toruński – Pan Mirosław Graczyk, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Ireneusz Śmiechowski i Prezes NSS „Wspólne Gniazdo” – Pan Aleksander Małysz. W trakcie uroczystości otwarcia doszło także do bardzo ważnego wydarzenia dla lokalnej społeczności oraz oświaty. Po przedstawieniu przez Sekretarza Gminy, Panią Agnieszkę Gołębiowską dokonań na niwie oświatowej i samorządowej wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce, Pani Bronisławy Masłowskiej i odczytaniu postanowienia prezydenta RP, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski odznaczył Panią Bronisławę Masłowską Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Po oficjalnych przemówieniach zaproszonych gości, galę otwarcia uświetniły swoimi artystycznymi występami kolejno wszystkie grupy przedszkolne. Zamknięciem tej części wydarzeń było oficjalne przecięcie biało-czerwonej wstęgi przez najważniejszych oficjeli wydarzenia oraz poświęcenie obiektu przez proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce – ks. kanonika Zygmunta Kwiatkowskiego oraz proboszcza Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Cierpicach – ks. kanonika Tomasza Pokornowskiego.

Otwarcie przedszkola było także wyjątkową okazją dla wszystkich zaproszonych gości do zwiedzenia wszystkich pomieszczeń oraz sal edukacyjnych. Zachwytom nie było końca, bowiem neutralne kolory ścian, delikatne kolorowe akcenty pojawiające się na meblach oraz wesołe i żywo kolorowe zabawki dziecięce w połączeniu z subtelną wykładziną sprawiały, że zwiedzający przypominali sobie najszczęśliwsze chwile dzieciństwa. Na zakończenie goście mogli skosztować smakołyków przygotowanych przez kuchnię przedszkola.

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka otrzymali doskonałe warunki – piękny, bezpieczny i funkcjonalny obiekt na miarę XXI wieku, gdzie będą mogą stawiać pierwsze kroki na szczeblach drabiny swojej edukacji. Można założyć, że zaangażowanie obsługi przedszkola na czele z Panią Dyrektor i przy wsparciu lokalnych władz samorządowych przyczyni się harmonijnego rozwoju małych pociech, umożliwi im dążenie do spełnienia marzeń i zapewni szczęśliwe dzieciństwo. Bowiem, parafrazując słowa wspaniałego pedagoga Janusza Korczaka, wszyscy jesteśmy dziećmi – wszyscy jesteśmy ludźmi.

Należy podkreślić fakt, że to inicjatywa, determinacja i wieloletnie doświadczenie w pracy samorządowej Wójta Gminy, Pana Kazimierza Kaczmarka zadecydowały niewątpliwie o sukcesie tego przedsięwzięcia, jakim jest to nowoczesne przedszkole.

Oficjalne otwarcie przedszkola w Małej Nieszawce

 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Oficjalne otwarcie Przedszkola w Małej Nieszawce
 • Otwarcie przedszkola 25.10.2017

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka