Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje dla rolników

Treść strony

Szacowanie strat w uprawach rolnych - susza

W związku z Obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym od dnia 21 maja do dnia 20 lipca 2019 r., Wójt Gminy Wielka Nieszawka wystąpił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy.

W siódmym okresie raportowania dla Gminy Wielka Nieszawka stwierdzono zagrożenie występowania suszy rolniczej w następujących uprawach: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe  oraz rośliny strączkowe.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód, w gospodarstwach rolnych położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka, na udostępnionym druku, w terminie do 12 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12.

Wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dostępne są w tut. Urzędzie Gminy oraz w załączniku poniżej.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka