Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje dla rolników

Treść strony

Termin zgłaszania chęci uprawy maku i konopi włóknistych w 2021 roku

Rolnicy zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.) Sejmik Województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycyjne uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

W związku z przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uprawy maku i konopi włóknistych na 2021 rok, wszyscy rolnicy z terenu Gminy Wielka Nieszawka zainteresowani przedmiotowym tematem proszeni są o zaplanowanie powierzchni ww. upraw i przekazanie takiej informacji do dnia 12 listopada 2020 r. do Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 8 (tel. 56 678 12 12) 

Przypominamy, iż w tym terminie należy podać informację o planowanej uprawie maku lub konopi włóknistych w 2021 r., w której poza podaniem powierzchni i miejsca należy zaznaczyć, czy uprawa będzie prowadzona we własnym zakresie, czy w ramach umowy kontraktacji. W przypadku kontraktacji, w miarę możliwości w ww. informacji prosimy o podanie podmiotu skupującego, posiadającego zezwolenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka