Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje dla rolników

Treść strony

Zagrożenie wirusem ptasiej grypy

W związku z pojawiającymi się przypadkami zjadliwej ptasiej grypy na terenach sąsiednich gmin informuję, że służby kryzysowe oraz powiatowy lekarz weterynarii podjęły zakrojone na szeroka skalę działania mające na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się choroby na terenie Gminy.
Informuję wszystkich hodowców posiadających nawet małe ilości drobiu i innych ptaków, że w zaistniałej sytuacji powinni się oni zachować w sposób odpowiedzialny, nie narażając mieszkańców na konsekwencje, które mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się groźnego wirusa.
Do najistotniejszych zadań w tym zakresie należy zaliczyć:
1. Odosobnienie drobiu i innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych;
2. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych;
3. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed budynkami inwentarskimi;
4. Stosowanie odzieży i obuwia ochronnego przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich;
5. Przestrzeganie zasad higieny osobistej w tym mycia rąk przed wejściem do budynku
6. Oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu;
7. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat liczby padłych ptaków.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka