Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje dla rolników

Treść strony

Ptasia grypa

       PTASIA    GRYPA  -   NIE    WYPUSZCZAJ   KUR   Z   KURNIKA !!!!!!!!!!

 

UWAGA  HODOWCY DROBIU    PRZYZAGRODOWEGO

         W związku z rozprzestrzenianiem się zjadliwej ptasiej grypy na terytorium RP służby kryzysowe, policja PSP i inspekcje podjęły zakrojone na szeroka skalę działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się  choroby

         Informuję że w świetle  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z 20 12. 2016 r.    ( w załączeniu ) na  wszystkich hodowców drobiu i ptaków  nałożono szereg nakazów i zakazów które maja za zadanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby.          

         Do najistotniejszych z nich należą:

  1. Odosobnienie drobiu i innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych;
  2. Zgłoszenie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki;
  3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych;
  4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed budynkami inwentarskimi;
  5. Stosowanie odzieży i obuwia ochronnego przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich;
  6. Przestrzeganie zasad higieny osobistej w tym mycia rąk przed wejściem do budynku
  7. Oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu;
  8. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat liczby padłych ptaków

Do pobrania rozporządzenie

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka