Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2018

Treść strony

Ogłoszenie

                                    Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa  Wielka Nieszawka

 

z w o ł u j ę   

 

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

W WIELKIEJ NIESZAWCE

 

 

 

      NA DZIEŃ  - 17.09.2018

      ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00

    MIEJSCE ZEBRANIA: „OLENDER”

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku, oraz otwarta dyskusja mieszkańców odnośnie istoty i potrzeby jego dalszego funkcjonowania.

 

Każdy z mieszkańców sołectwa ma prawo zgłosić projekt do realizacji w ramach Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 56.683,40zł, oraz mieszczącego się w zadaniach własnych Gminy Wielka Nieszawka.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka