Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2018

Treść strony

Ogłoszenie listy projektów do realizacji

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje, że w wyniku zakończenia procedury budżetu partycypacyjnego na 2019 rok na podstawie uchwały nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2019 do realizacji przyjęte zostały następujące zadania:

PULA LOKALNA:

1) Sołectwo Mała Nieszawka:

Zakup i montaż 23 pojemników na śmieci i 23 pojemników z podajnikiem na psie odchody

 

2) Sołectwo Cierpice:

a) Wykonanie monitoringu na placach zabaw w sołectwie Cierpice przy ul. Długiej i Szkolnej

b) Budowa przystanku autobusowego w Cierpicach i oświetlenie bloków przy A10

 

PULA OGÓLNOGMINNA

a) Promocja potraw kuchni regionalnej

b) Profilaktyka zakażeń wirusem HPV;

b) Kwartalne spotkania ze sztuką – 3 spektakle teatru „Afisz”, plener malarski – maj/czerwiec 2019 r.

 

Informuję ponadto, że na podstawie §23 ust. 5 i 6 regulaminu obywatelskiego niewykorzystane środki z puli przydzielonej którejkolwiek z wsi przechodzą do puli ogólno gminnej, a niewykorzystane środki z puli ogólno gminnej są dzielone pomiędzy poszczególne wsie z zachowaniem zasad opisanych wyżej oraz z pominięciem wsi, które nie wykorzystały przyznanych im wcześniej środków.

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka