Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2018

Treść strony

Zapraszamy do udziału w konkursach

Zgłoś ciekawą inicjatywę….

Nagranie płyty, biesiada leśna czy dzień kobiet rodem z PRL-u to tylko nieliczne inicjatywy, które w minionym roku ubiegały się o miano tej najciekawszej  Za nami już trzy edycje konkursu na „Najciekawszą Inicjatywę Społeczną”. Do 15 listopada czekamy na zgłoszenia kolejnych akcji i niebanalnych wydarzeń.

Konkurs skierowany jest zarówno do stowarzyszeń i fundacji, jak również do grup nieformalnych np. kół gospodyń wiejskich, sołectw, uczniów czy też uczestników środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu toruńskiego, realizujących zadania na rzecz powiatu i jego mieszkańców.  

Do konkursu mogą stanąć inicjatywy zrealizowane przez grupy podczas całego okresu ich działalności. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane przez ich realizatorów podczas Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się w grudniu br. To właśnie uczestnicy forum – w drodze tajnego głosowania - dokonają wyboru najciekawszego z nich.

Zwycięzca otrzyma bon zakupowy o wartości 1000 zł, który przeznaczy na urzeczywistnianie swoich celów statutowych lub dalszą działalność społeczną grupy. Ponadto przyznane zostaną 2 wyróżnienia o wartości 500 zł każde. Dla wszystkich grup prezentujących inicjatywy podczas forum przewidziano słodkie niespodzianki.

Pod nr tel. 56 662 88 42 można zgłosić inicjatywę do konkursu i uzyskać szczegółowe informacje. Zapraszamy do kontaktu.

 

Kto społecznikiem roku?

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do trzeciej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku Powiatu Toruńskiego”

Do konkursu zgłosić można pełnoletnie osoby lub zespół osób, które w szczególny sposób wyróżniają się w działalności społecznej na rzecz mieszańców powiatu. Komisja konkursowa przy ocenie kandydatów zwróci szczególną uwagę na skuteczność podejmowanych działań, kreatywność, pomysłowość działań jak również na współpracę i angażowanie innych osób.

Termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych upływa 15 listopada. Regulamin i druk formularza do pobrania na stornie www.powiattorunski.pl/NGO. Kandydatów do Konkursu zgłaszać mogą nie tylko instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, ale także osoby prywatne. Na laureata konkursu czeka statuetka oraz nagroda rzeczowa. Wręczenie nagrody odbędzie się podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.


Joanna Rybitwa Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwo Powiatowe w Toruniu tel. 56 662 88 42 fax 56 662 88 45

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka