Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2019

Treść strony

Zawiadomienie o zwołaniu I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie §8 ust.5 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka przyjętego uchwałą nr IV/19/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka i nadania jej statutu zwołuję na dzień 23 maja 2019 r. ( czwartek)  na godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce  I sesję Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad,

3. Wręczenie zaświadczeń  o wyborze na młodzieżowych radnych,

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

5. Wystąpienie Wójta Gminy Wielka Nieszawka,

6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,

7. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza,

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a)  wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka,

 b)  wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka,

c)  wyboru Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka,

9. Dyskusja m.in. na temat ewentualnych zmian statutu Młodzieżowej Rady Gminy Wielka Nieszawka.

10. Zamkniecie sesji.

 

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                        (-) mgr Krzysztof Czarnecki 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka