Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2019

Treść strony

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Brzoza

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 11 Statutu Sołectwa Brzoza

z w o ł u j ę 

Zebranie Wiejskie w Brzozie

NA DZIEŃ - 25.09.2019

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ - O GODZ. 16.30

MIEJSCE ZEBRANIA - SALKA PARAFIALNA PRZY KOŚCIELE W CZERNIEWICACH UL. WŁOCŁAWSKA 256.

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku. Każdy z mieszkańców Sołectwa ma prawo zgłosić projekt do realizacji w ramach Funduszu w kwocie nieprzekraczającej 21 441,19 zł oraz mieszczącego się w zadaniach własnych Gminy Wielka Nieszawka.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka