Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2019

Treść strony

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNO-FINANSOWEJ ZADAŃ ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
NA PODSTAWIE §10 REGULAMINU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2020 w GMINIE WIELKA NIESZAWKA, BĘDĄCY ZAŁĄCZNIKIEM DO UCHWAŁY NR VII/35/2019 RADY GMINY WIELKA NIESZAWKA Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.
1. Rewitalizacja terenu po żwirowni w Cierpicach (przy ul. Kolejowej) - PRZYJĘTY
2. Rozwój aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce - PRZYJĘTY
3. Boisko Kąkol - ODRZUCONY
Wniosek został odrzucony jako niezgodny z §10 ust.3 pkt.2 Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2020 w Gminie Wielka Nieszawka, będący załącznikiem do Uchwały nr VII/35/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 24 kwietnia 2019 r. UZASADNIENIE Przyczyną odrzucenia wniosku jest niezgodność założeń zgłoszonego projektu we wskazanej lokalizacji z postanowieniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który nie dopuszcza budowy obiektów sportowych jakim jest boisko.
4. Tablica informacyjna – historia zapomnianego cmentarza ewangelickiego - PRZYJĘTY
5. Tablica informacyjna – historia Brzozy - PRZYJĘTY
6. Uczenie z pasją – koło wiedzy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce - PRZYJĘTY
7. Zaopatrzenie terenu przed Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ławki dla uczniów oraz kosze na odpady - PRZYJĘTY
8. Doposażenie „Zielonej klasy” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ławki i tablicę edukacyjną - PRZYJĘTY
9. Symbole „Herbu Gminy Wielka Nieszawka” - PRZYJĘTY
10. Koncert muzyki religijnej - PRZYJĘTY
11. Promocja potraw kuchni regionalnej - PRZYJĘTY
12. Profilaktyczne badania onkologiczne dla kobiet i mężczyzn w wieku 35-60 lat - PRZYJĘTY

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka