Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2019

Treść strony

Szkolenie z EFS

Zapraszamy na Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z zakresu realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – oś 11 (granty i projekty konkursowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Podczas szkoleń zostaną przekazane informacje na temat typów projektów, które będą mogły być objęte dofinansowaniem, grupy docelowej, zasad finansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia odbędą się 30.10.2019 r.:
1. Aktywizacja społeczno-zawodowa w godz. 12.00 – 14.30 w Urzędzie Gminy Lubicz, sala nr 4.
2. Działania w zakresie aktywizacji społecznej oraz Działania liderów lub animatorów społeczności lokalnej oraz obywatelskiej
w godz. 15.00 - 17.30 w Urzędzie Gminy Lubicz, sala nr. 4
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia na szkolenie pod mailem: biuro@podgrodzietorunskie.pl

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka