Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2019

Treść strony

Aktywizacja NEET - rozpoczęła się realizacja projektu

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat (60 Kobiet i 40 Mężczyzn) zamieszkujące woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją zawartą w SZOOP), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – zgodnie z zapisami SZOOP, w tym:
· 60 Kobiet i 40 Mężczyzn to osoby bierne zawodowo, nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu,
· 1 Kobieta 1 Mężczyzna to osoby z niepełnosprawnościami
· 30 Kobiet i 20 Mężczyzn to osoby o niskich kwalifikacjach,
· 18 Kobiet i 12 Mężczyzn to osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
Uczestnikom i uczestniczkom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
1. Identyfikacji Potrzeb,
2. Pośrednictwa pracy,
3. Szkoleń zawodowych,
Szkolenia będą dotyczyć zawodów deficytowych z barometru zawodów dla województwa kujawsko-pomorskiego,
4. Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych. Program stażu będzie zgodny z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.
http://www.euro-konsult.pl/…/381-aktywizacja-neet-woj-kujaw…

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka