Gmina Wielka Nieszawka

Menu

MALI ODKRYWCY

Treść strony

Ruszyła rekrutacja do partnerskiego projektu „Mali Odkrywcy” realizowanego przez 3 samorządy: Gminę Lubicz – Lidera Partnerstwa, Gminę Obrowo i Gminę Wielka  Nieszawka – Partnerów Projektu. Celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 200 uczniów klas 1-3 oraz 14 nauczycieli z 7 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Lider lub Partnerzy Projektu. Projekt realizowany będzie w terminie 01.01.2019-31.08.2020. Podczas jego realizacji uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe, m.in. na zajęciach z robotyki lub programowania, natomiast dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zostaną objęte specjalistycznym wsparciem, np. zajęciami z logopedą, grafomotorycznymi, artterapią, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi z ortografii – zgodnie z potrzebami szkół. Natomiast nauczyciele podczas szkoleń podniosą swoje kompetencje z zakresu TIK, oraz w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoły zakupią pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w projekcie zajęć. Wartość projektu ogółem to 246 718,75 zł.

W Gminie Wielka Nieszawka projekt będzie realizowany w 2 szkołach – w Szkole Podstawowej w  im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mała Nieszawka. Odbiorcami projektu są uczniowie z klas I-III.

  • Projekt Mali Odkrywcy

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka