Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje dla przedsiębiorców

Treść strony

Ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości w 2020 roku.

Drodzy Mieszkańcy.
Informuję, że po wczorajszej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego od dziś weszła w życie Uchwała nr XX/107/2020 z dn. 04.05.2020 r. w sprawie: ulgi w zapłacie podatku od nieruchomości w 2020 roku.
W związku z publikacją w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (DZ.U. 2020.568), zaistniała konieczność podjęcia uchwały Rady Gminy Wielka Nieszawka w celu zastosowania wprowadzonych przez ww. ustawę instrumentów wsparcia dla określonej grupy przedsiębiorców z terenu naszej gminy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 
Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala, co następuję:
 
§1. Wskazanej w § 2 grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, przedłuża się do 30 września 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości od gruntów, budynków lub ich części i budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej., za rok 2020 płatne w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., z zastrzeżeniem §3.
 
§2. Przedłużenie terminów płatności, o którym mowa w §1 dotyczy
1) przedsiębiorców, o których nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym o nie mniej niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego;
2) przedsiębiorców, u których nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym o nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca, przypadającego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego
 
§3. Przedsiębiorcy korzystający z przesunięcia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, na podstawie niniejszej uchwały składają oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w terminie do dnia 15 września 2020 r.
 
Treść uchwały oraz oświadczenie w załączniku.
 
Pozostałe uchwały z sesji Rady Gminy również dostępne na BIP:
 
Z poważaniem,
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka