Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje dla przedsiębiorców

Treść strony

Zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników prowadzących działalność gospodarczą

Szanowni Przedsiębiorcy,

Informuję, że w dniu 23 lutego 2021 r. Rada Gminy uchwaliła przygotowany przeze mnie projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podatników prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienie, o którym mowa, dotyczy grupy przedsiębiorców spełniających następujące warunki:

1) na dzień 31 grudnia 2020 r. prowadzili na terenie Gminy Wielka Nieszawka działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.30.Z, 93.11 Z, 93.13.Z,

2) mieli przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 40% w ciągu dwóch dowolnie wybranych kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r.
– w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka