Gmina Wielka Nieszawka

Menu

UNI-MISJA

Treść strony

  • Projekt Uni-Misja

UNI-MISJA 2018-2021 w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w partnerstwie z Gminą Wielka Nieszawka realizuje projekt Uni-Misja 2018-2021 w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce

Link do strony projektu Uni-Misja:  
Projekt na stronie głównej UMK: https://www.umk.pl/u3l/

Projekt UNI-MISJA adresowany jest do uczniów obecnych klas III-VI Szkoły Podstawowej w Małej Nieszawce i będzie realizowany z nimi przez trzy lata (2019-2021). 

Celem projektu jest rozwój u 153 uczniów takich kompetencji kluczowych jak:

  1. Kompetencje społeczne i obywatelskie - moduł kształcenia Społecznik i obywatel
  2. Umiejętności uczenia się - moduł kształcenia Lepszy uczeń
  3. Kompetencje świadomości i ekspresji kulturowej - moduł kształcenia Więcej kultury!

Wskazane kompetencje mają pozytywny wpływ na uczenie się tradycyjnych przedmiotów i budują fundamenty do uczenia się przez całe życie.

Program kształcenia, poprzez dodatkowe zajęcia w szkole i poza szkołą: na wyjeździe integracyjnym, w laboratoriach naukowych i instytucjach kultury Torunia, ma przynieść następujące efekty:

  1. skuteczną współpracę, rywalizację, rozwiązywanie konfliktów, mediacje, radzenie sobie z presją czasu i stresem.
  2. poznanie swojego stylu uczenia się i skuteczne uczenie się różnymi metodami, pokonywanie trudności w uczeniu się.
  3. efektywne werbalne i niewerbalne wyrażanie się, twórcze myślenie i działanie, uczestnictwo w życiu kulturalnym i samorealizację.

Projekt UNI-MISJA’ 2018-2021 jest realizowany w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce w ramach III misji uczelni wyższej – świadczenia usług dla otoczenia społecznego i nietradycyjnych odbiorców, wzmacniając ich kompetencje dzięki udostępnieniu materialnych i niematerialnych zasobów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kontakt

Na pytania dotyczące realizacji projektu odpowiedzi udzielają:

- Koordynator projektu: dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK; e-mail: hanna.solarczyk@umk.pl

- Specjalista ds. organizacji i realizacji projektu w szkole: mgr Teresa Juda, telef. 566781067; e-mail poprzez Librus

- Wychowawcy klas biorących udział w projekcie

- Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektu: mgr Łukasz Ceglarski, telef. 566114668; e-mail: ceglarski@umk.pl

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 406 977,45 zł

Wkład własny Gminy Wielka Nieszawka: 12 684, 80 zł

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka