Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Koronawirus aktualności

W związku z trwającą sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem Cov-2 stworzyliśmy stałą zakładkę w naszych aktualnościach. Znajdziecie tutaj bieżące i najważniejsze informacje podawane przez władze rządowe, samorządowe oraz lokalne służby.

Informacja Wójta Gminy dotycząca stanu epidemii koronawirusa SARS CoV-2

Szanowni Państwo,

Jako Wójt Gminy Wielka Nieszawka staram się nie uczestniczyć w dyskusjach, które toczą się na różnych portalach społecznościowych. Jednak ostatnie wpisy niektórych osób dotyczące działań podejmowanych przez Wójta Gminy, urząd oraz jednostki podległe w zakresie walki z koronawirusem SARS CoV-2 zmuszają mnie do zabrania głosu.

Wszystkie informacje, które posiadamy w zakresie zwalczania koronawirusa, przekazywane są za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka: https://www.wielkanieszawka.pl/, na naszym oficjalnym profilu na Facebooku: @gminawielkanieszawka, stronach internetowych jednostek podległych oraz na tablicach informacyjnych na terenie gminy. W razie potrzeby telefonicznie, e-mailowo oraz za pomocą poczty.

Mając na uwadze zapobieganie ryzyku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2, w dniu 17.03.2020 r. został zamknięty urząd gminy wraz z jednostkami podległymi. Od tej pory wszystkie sprawy urzędowe można załatwić drogą pocztową, telefoniczną, e-mailową lub poprzez E-PUAP. Ograniczenie w dostępności do urzędu nie oznacza, że nie będzie on funkcjonował. Cały czas pracujemy.

Gmina wraz z jednostkami podległymi pomaga osobom samotnym, starszym i niepełnosprawnym, które potrzebują pomocy
w zrobieniu zakupów oraz nabyciu lekarstw. Wszystkie osoby, które poprosiły o pomoc, otrzymały ją.

Gmina była i jest w stałym kontakcie z osobami objętymi kwarantanną. Wszystkie te osoby zostały poinformowane o możliwości udzielenia im pomocy przez gminę. Urząd gminy jest w stałym kontakcie z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim , Starostą Toruńskim, Urzędem Marszałkowskim, Policją i Sanepidem. Obowiązek zapewnienia miejsc do kwarantanny zbiorowej mieszkańców Powiatu Toruńskiego spoczywa na Staroście Powiatu Toruńskiego. Takie miejsca zostały przygotowane i są gotowe do przyjmowania osób objętych kwarantanną. Gdyby jednak okazało się, że miejsca są zajęte, gmina przygotowała również miejsce do kwarantanny zbiorowej w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

Codziennie od godziny. 7.00 do 19.00, również w soboty i niedzielę pracownicy GOPS pełnią dyżury telefoniczne. Każda osoba, która zwróci się o pomoc, taką otrzyma. W trosce o zdrowie i życie mieszkańców zostały zamknięte place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz inne obiekty rekreacyjno - sportowe. Do 3.05.2020 r. włącznie nie odbędą się żadne wydarzenia kulturalno - sportowe na terenie gminy.

Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje kurator oświaty, a za organizację pracy szkół i proces dydaktyczny odpowiada dyrektor szkoły. Dyrektorzy szkół i przedszkola wraz z nauczycielami kontaktują się z uczniami i rodzicami w zakresie realizacji podstawy programowej.

Informacje dotyczące epidemii przekazywane są również przez źródła rządowe. Prosimy o śledzenie informacji na bieżąco:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ZasadyBezpieczenstwa1

Szanowni Państwo, w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach, proszę o zachowanie spokoju i wyrozumiałość. Przykre jest to, że niektórzy skupiają się wyłącznie na krytyce, w zamian nie proponując żadnych pozytywnych rozwiązań.

Życzę dużo zdrowia i spokoju. Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Krzysztof Czarnecki

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Wielka Nieszawka

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzenia stanu epidemii oraz wynikających z niego ograniczeń, zawiesiłam dyżury przewodniczącej rady gminy w systemie spotkań osobistych.
Po uzgodnieniu z Wójtem i Radnymi odłożyliśmy również planowaną na koniec marca sesję rady gminy.
Pomimo odgórnych ograniczeń i zaleceń pozostaje do Państwa dyspozycji we wtorki w godzinach od 15.00 do 17.00 oraz w soboty od 11.00 do 13.00 pod numerem telefonu: 530 031 705.
Przekazuję Państwu również gminny adres mailowy do mnie i do wszystkich Radnych:

Aplikacja - Kwarantanna Domowa

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Urząd Gminy całkowicie zamknięty od 17.03.2020

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemicznym wynikającym z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 informuję, że od 17.03.2020 r. Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce wraz z jednostkami podległymi zostaje całkowicie zamknięty.

W trosce o zdrowie mieszkańców i zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa podjęliśmy decyzję, że obsługa mieszkańców w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka zostaje zamknięta do odwołania.
Poza uprawnionymi pracownikami Urzędu nikt nie będzie mógł wejść do budynków Urzędu i budynków jednostek podległych.

Wszelkie sprawy urzędowe załatwiane będą wyłącznie telefonicznie oraz drogą e-mailową.

W tej trudnej dla wszystkich chwili liczymy na zrozumienie mieszkańców Gminy i apelujemy o dostosowanie się do wszelkich zaleceń.

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice
tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93
fax: 56 678-12-12
e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Osoby starsze, samotne i niepełnosprawne, niemogące liczyć na wsparcie innych, potrzebujące pomocy w zrobieniu zakupów lub nabyciu leków mogą zgłaszać się do GOPS w Wielkiej Nieszawce telefonicznie w godzinach pracy ośrodka (poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7–15, wtorek od 7–16, piątek od 7–14) lub do sołtysów, którzy niniejszą informację przekażą do GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
tel. 56 622-08-28, tel. kom.: 663-384-954
e-mail GOPS: gops@wielkanieszawka.pl

 

Zmiany w rozkładzie jazdy Arriva Bus Transport Sp. z o.o.

Zmiany w rozkładzie w załączniku.

Wojewoda - Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Zarządzenie Nr 59/2020
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych
Na podstawie przepisów 37 ust. 2 oraz art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zawiesza się organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w takich instytucjach jak teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki
badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury na terenie województwa od dnia 12 marca 2020 r. do
odwołania.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Mikołaj Bogdanowicz

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r.
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Szanowni Państwo, w związku z zawartym dnia 3 marca 2020 roku przez gminę Wielka Nieszawka porozumieniem w sprawie powołania partnerstwa lokalnego, zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety - link w załączeniu.
Zachęcam Państwa do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej do 10 marca. Przedmiotem projektu będzie uruchomienie w Toruńskim Technikum Informatycznym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, który swoim zasięgiem obejmie gminę m. Toruń i gminę Wielka Nieszawka.
Celem projektu będzie odpowiedź na Państwa zdiagnozowane potrzeby w zakresie realizacji różnego rodzaju warsztatów i szkoleń, głównie realizowanych w formie praktycznej. Im więcej osób wypełni ankietę, tym lepiej uda nam się dostosować rodzaj wsparcia do Państwa potrzeb.
Link do ankiety:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8gFDQLlt40tJWgiebVGcYeCABCPL0SwGzSK8Ec79Y4vVLQ/viewform?usp=sf_link

Europa dla Obywateli - spotkanie informacyjne

Punkt Kontaktowy Programu "Europa dla obywateli" wspólnie z Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu serdecznie zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego na spotkanie informacyjne na temat programu europejskiego "Europa dla obywateli", które odbędzie się 19 marca 2020 r. w Bydgoszczy.

Wymiana urządzeń grzewczych - nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej.

Wymiana urządzeń grzewczych - nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej.
Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gmina Wielka Nieszawka.

Wymiana systemów grzewczych

W dniu 28.01.2020 r. podczas obrad sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka została podjęta uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
Po wejściu w życie uchwały, czyli po okresie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zostanie udostępniona informacja o możliwości składania wniosków wraz z formularzem oraz niezbędnymi informacjami o warunkach i potrzebnych dokumentach.
Istotną zmianą w stosunku do roku 2019 jest możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje dokonane od 01.07.2019 r. do 15.11.2020 r.
Dotacja jest udzielana na dofinansowanie przedsięwzięć, których efektem jest zmiana systemów grzewczych na systemy spełniające wymagania określone w uchwale. Nabór wniosków będzie trwał od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

Grypa ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Bezprowizyjne wpłaty gotówkowe osób trzecich na rachunki UG i jednostek organizacyjnych Gminy Wielka Nieszawka

W ramach umowy ramowej rachunków i usług bankowych zawartą pomiędzy Gminą Wielka Nieszawka wraz z jednostkami organizacyjnymi a Bankiem Millenium S.A. uzyskano dodatkową usługę polegająca na dokonywaniu bezprowizyjnych wpłat gotówkowych osób trzecich na rachunki Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wielka Nieszawka. Zwolnienie z tej opłaty obowiązuje od 01.02.2020 do 31.12.2020. Poniżej lista placówek Banku Millennium, które mogą przyjmować bez dodatkowej opłaty wpłaty za m.in.: podatki lokalne, opłaty skarbowe, odpady komunalne, wodę i ścieki itp.
• Oddział Banku (PLAZA), Broniewskiego 90 Toruń, 09:00 - 20:00
• Oddział Banku, Rynek Staromiejski 13 Toruń, 10:00 - 17:00
• Oddział Banku, ul. Grudziądzka 79/12 Toruń, 10:00 - 17:00
• Oddział Banku, Łyskowskiego 8 Toruń, 09:00 - 16:30
• Oddział Banku, Rynek Nowomiejski 21 Toruń, 09:30 - 17:00
• Oddział Banku (Atrium Copernicus), ul. Stanisława Żółkiewskiego 15, Toruń, 09:00 - 21:00
• Oddział Banku, Szosa Chełmińska 17 Toruń, 09:30 - 17:00
• Oddział Banku, Wyszyńskiego 10A Toruń, 09:30 - 17:00
• Oddział Banku (CH Bielawy), ul. Olsztyńska 8 Toruń, 09:00 - 21:00

Ferie na basenie

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza uczniów klas 0, uczniów szkół podstawowych (roczniki 2005-2013) zamieszkałych na terenie Gminy Wielka Nieszawka do korzystania z basenu CSiR "Olender" w Wielkiej Nieszawce w czasie ferii zimowych.

Koncert Kolęd i Pastorałek

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce zaprasza na Koncert Kolęd i Pastorałek 19 stycznia 2020r. (niedziela) o godz. 16:00 w sali widowiskowej GCK.

Orszak Trzech Króli

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców. Już 06.01.2020 r. Orszak Trzech Króli.
Orszak Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce wyruszy po mszy św. odprawianej na godz. 11.30 w kaplicy pw. Maryi Wspomożycielki Wiernych do CSiR Olender (początek marszu ok. 12.15).
Orszak Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Cierpicach wyruszy po mszy św. odprawianej na godz. 11.00 z kościoła w Cierpicach (początek marszu ok. 11.45).
Wydarzenie odbędzie się w CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce w godz. 13.00-15.00. W programie liczne występy artystyczne. Na uczestników czeka gorąca herbata i pączki. Zapraszamy.

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka