Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Grypa ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania). Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Poniżej wybrane nakazy i zakazy dla hodowców drobiu przyzagrodowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016 poz.2091).
Zakazy:
1. Pojenie ptaków, drobiu utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp maja dzikie ptaki.
2. Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
Nakazy:
1. Odosobnienie drobiu i innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
2. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
3. Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki.
4. Przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wyjściami i wejściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób – zapewnienie skutecznego działania środka dezynfekującego.
6. Stosowanie odzieży ochronnej w budynkach, w których utrzymywany jest drób – przeznaczonej tylko do użytku w danym budynku.
7. Stosownie higieny osobistej osób obsługujących drób, mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich.
8. Czyszczenie i dezynfekowanie sprzętu do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
9. Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu 72 godz. uczestniczyły w polowaniach na ptaki łowne do wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu.
10. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu - spadek nieśności, spadek pobierania paszy.
11. Posiadacz drobiu obowiązany jest zawiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej o zwiększonej śmiertelności drobiu, znaczącego spadku nieśności i pobierania paszy, objawów chorobowych jak duszności, objawy nerwowe, sinicy wybroczyn czy biegunki.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka