Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Wymiana systemów grzewczych

W dniu 28.01.2020 r. podczas obrad sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka została podjęta uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
Po wejściu w życie uchwały, czyli po okresie publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, zostanie udostępniona informacja o możliwości składania wniosków wraz z formularzem oraz niezbędnymi informacjami o warunkach i potrzebnych dokumentach.
Istotną zmianą w stosunku do roku 2019 jest możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje dokonane od 01.07.2019 r. do 15.11.2020 r.
Dotacja jest udzielana na dofinansowanie przedsięwzięć, których efektem jest zmiana systemów grzewczych na systemy spełniające wymagania określone w uchwale. Nabór wniosków będzie trwał od 01.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka