Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Wymiana urządzeń grzewczych - nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XVIII/99/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 stycznia 2020 r., Wójt Gminy Wielka Nieszawka informuje o naborze wniosków na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gmina Wielka Nieszawka. Dotacja wynosi 4000,00 zł, nie więcej jednak niż 100 % kosztów realizacji dotowanego przedsięwzięcia i jest udzielana na wniosek właścicieli lub współwłaścicieli.
Do dotacji kwalifikowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i zainstalowaniu fabrycznie nowych urządzeń grzewczych (kotłów) na pellet, gaz oraz pompy ciepła zastępujących dotychczas funkcjonujące kotły węglowe, co zostanie zweryfikowane przez Gminę na etapie oceny formalnej wniosku, przy czym nowe urządzenia grzewcze tj.:
1) kotły na pellet – muszą spełniać co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
2) kotły na gaz – muszą spełniać, w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE;
3) pompy ciepła - muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE oraz wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.
Dotacje będą udzielone na przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od dnia 01.07.2019 r. do 15.11.2020 r., przy czym w przypadku zrealizowania inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, do wniosku należy dołączyć:
a) zdjęcia potwierdzające funkcjonowanie starego pieca w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę jako adres inwestycji.
b) dokument potwierdzający zezłomowanie starego pieca;
Nabór wniosków o dotację będzie trwał od 1 marca do 31 marca 2020 r.
Szczegóły w załączonym pliku pdf poniżej.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka