Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Wyjaśnienie projektu uchwały dot. dotacji na "zabytki".

Informacja dla Mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka dotycząca projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków.
 
Proszę Państwa,
 
Jak wynika z projektu uchwały, dotyczył on wprowadzenia reguł, na podstawie których można byłoby ubiegać się o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie (…). Jak to było wyjaśniane na sesji, projekt ten nie dotyczył konkretnych kwot dotacji, ani konkretnych obiektów, bo kwestie te muszą być przedmiotem odrębnej uchwały Rady. Rada Gminy decyduje komu i w jakiej wysokości dotacje na prace konserwatorskie z budżetu Gminy są przyznawane.
 
Na terenie gminy znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków (np. Kościół Parafialny w Małej Nieszawce), jak i zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków prowadzonej w formie kart adresowych dla poszczególnych zabytków. W GEZ jest ponad 50 kart adresowych zabytków. Choć faktem jest, że ewidencja ta wymaga aktualizacji (potwierdzenia) np. zmienił się właściciel czy faktyczny stan zachowania.
 
Przykro jest, że Radni, którzy nie wczytali się w projekt, teraz próbują wmówić wójtowi, że zawierał on błędy. Przy czym nie wskazują na czym te błędy lub luki polegają. Dodać należy, że projekt uchwały był rozpatrywany na sesji przez Radę, a nie opiniowany. Radni mogli wnosić poprawki do tego projektu podczas trwania sesji.
 
Z poważaniem,
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka