Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Dotacje na panele fotowoltaiczne

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, ogłaszamy nabór dla mieszkańców chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Zgodnie z ogłoszonymi kryteriami konkursu, wysokość dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. Mieszkańcy zainteresowani montażem paneli fotowoltaicznych w swoich domach, proszeni są o przesyłanie rzetelnie wypełnionych ankiet (wzór ankiety w załączeniu) na adres: inwestycje@wielkanieszawka.pl bądź dostarczenie ich do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.

Ilość przyjmowanych ankiet jest ograniczona do 50 sztuk, pozostałe ankiety będą przyjmowane na listę rezerwową.

Termin składania kompletnie wypełnionych ankiet upływa w dniu 15.06.2020 r.

Uwaga, nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.1. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ma charakter otwarty. 
W związku z powyższym inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania.

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka