Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Wyniki weryfikacji formalnej i merytoryczno-finansowej zadań złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2021

Wyniki weryfikacji formalnej i merytoryczno-finansowej zadań złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021
na podstawie §10 i §14 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 w Gminie Wielka Nieszawka, będący załącznikiem do uchwały nr XX/106/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 maja 2020 r. z podziałem na pulę ogólnogminną i na sołectwa:

I. Pula ogólnogminna:
1. Bezpieczna woda – nauka i doskonalenie pływania na basenie „Olender” - Przyjęty
2. Promocja potraw Kuchni Regionalnej - Przyjęty
3. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów kończących szkołę podstawową - Przyjęty

II. Sołectwo Mała Nieszawka:
1. Koła wiedzy dla uczniów w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce - Odrzucony
Uzasadnienie: Wniosek został odrzucony jako niezgodny z §14 ust.1 pkt.3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 w Gminie Wielka Nieszawka, będący załącznikiem do Uchwały nr XX/106/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 maja 2020 r. Przyczyną odrzucenia wniosku są głównie koszty osobowe (umowa zlecenia), które mogą dotyczyć jedynie projektów ogólnogminnych.

2. Grywalizacja – aktywne i wartościowe spędzanie czasu wolnego w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce - Odrzucony
Uzasadnienie: Wniosek został odrzucony jako niezgodny z §14 ust.1 pkt. 3 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 w Gminie Wielka Nieszawka, będący załącznikiem do Uchwały nr XX/106/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 4 maja 2020 r. Przyczyną odrzucenia wniosku są głównie koszty osobowe (umowa zlecenia), które mogą dotyczyć jedynie projektów ogólnogminnych.

3. Zaopatrzenie terenu przed Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce w ławki, stoły i kosze na śmieci - Przyjęty

4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych ul. Wodociągowa w Małej Nieszawce - Przyjęty

III. Sołectwo Wielka Nieszawka:
1. Uliczne kosze na śmieci w Wielkiej Nieszawce - Przyjęty

IV. Sołectwo Cierpice:
1. Zaopatrzenie terenu przed Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach – ławki i kosze na śmieci - Przyjęty
2. Bezpieczeństwo na drodze - Przyjęty
3. Zielona ściana - Przyjęty

V. Sołectwo Brzoza:
1. Kamień pamiątkowy - Przyjęty
2. Przystanek turystyczny - Przyjęty

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka