Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Fundusz sołecki - Mała Nieszawka

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim oraz uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego informuje, że wysokość środków przypadająca sołectwu Mała Nieszawka na 2021 rok wynosi 59.268,80 zł.
Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Wniosek musi zawierać określenie przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem, a także oszacowanie kosztów, przy czym koszt ten winien być adekwatny do zgłoszonego projektu.
Bardzo proszę o zgłaszanie propozycji bezpośrednio do sołtysa, lub dowolnego członka rady sołeckiej do dnia 7 września 2020 roku.

Zebranie sołeckie Sołectwa Mała Nieszawka dotyczące rozdziału Funduszu Sołeckiego na rok 2021 odbędzie się 18.09.2020 r. o godz. 18:00 w Gminnym Centrum Kultury w Małej Nieszawce, ul. Leśna 1.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka