Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Ograniczenie bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy Wielka Nieszawka - do odwołania

Zarządzenie nr 90/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie dotyczące ograniczenia bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy Wielka Nieszawka

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz § 24 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1758, 1797, 1829,i 1871 i 1972) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 86/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy Wielka Nieszawka wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie ograniczenia obsługi klienta w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka”

2) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020 r. i obowiązuje do odwołania”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2020 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka