Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Projekty

Treść strony

Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.3.24.2018 zawarta w dniu 23 maja 2018 r.

Zakres projektu dotyczy:
1) Montaż 43 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych;
2) Montaż 1 instalacji kolektorów słonecznych na budynku oczyszczalni ścieków w Wielkiej Nieszawce;

Planowany okres realizacji projektu: 05.04.2017 r. - 31.12.2018 r.

Źródła finansowania projektu

Koszty projektu
PLN

Koszty całkowite ogółem (brutto)

768 637,74

Koszty kwalifikowane ogółem

753 822,15

Wkład UE (EFRR - 50% kosztów kwalifikowanych)

376 911,07

Wkład własny

376 911,07

  • Logo Funduszy Europejskich-Program Regionalny; Flaga Polski; Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Flaga Unii...

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka