Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Wod.-kan.

Treść strony

Wymiana wodomierzy na radiowe - wyjaśnienie

Szanowni Mieszkańcy,
w odpowiedzi na nieprawdziwą informację przekazaną przez Radną Gminy Wielka Nieszawka, panią Katarzynę Streich w sprawie wymiany wodomierzy na radiowe i związanych z tym czasowych wyłączeń wody, informuję, że ogłoszenie zostało zamieszczone 7 lipca 2021 r. w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń na terenie gminy, stronie internetowej i oficjalnym profilu gminy na portalu Facebook, zgodnie z Rozdziałem 8. §14 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wielka Nieszawka, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIII/121/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  • Wyłączenia czasowe (tzn. 8:00 – 15:00) mają związek z wymianą wodomierzy.
  • Prace te są niezbędne i wynikają z przepisów prawa.
  • Nowe wodomierze radiowe ułatwią proces odczytu stanu liczników i rozliczania opłat za wodę.
Z poważaniem,
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka