Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Wod.-kan.

Treść strony

Informacja o zmianie stawek za dostawę wody i odbiór ścieków

Informujemy, iż Organ Regulacyjny Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym wynikającym z przepisów prawa w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wielka Nieszawka na kolejne 3 lata, zatwierdził w decyzji z dnia 9 września 2021 r.

nową taryfę za zbiorowe zaopatrzanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Nowe stawki obowiązują od dnia 28.09.2021 r. i wynoszą:
Woda: 2,48 zł netto/m3 + 8% VAT
Ścieki: 4,16 zł netto/m3 + 8% VAT

(w załczniku decyzja Organu Regulacyjnego Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku).

Wobec powyższego od 29 października br. na terenie całej gminy rozpoczynamy odczyty liczników głównych radiowych i podliczników radiowych oraz liczników głównych,  które nie zostały wymienione na radiowe. Mieszkańców, którzy nie wymienili podliczników na wodomierze radiowe prosimy niezwłocznie o podawanie odczytów telefonicznie: 56 678-12-12 wewn. 33, lub na adres e-mail: komunalne@wielkanieszawka.pl 

Z poważaniem,

Wojt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki  

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka