Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2021

Treść strony

Nabór uczestników do projektu pt. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz — certyfikowane szkolenia językowe"

Uprzejmie informujemy o trwającym naborze uczestników do projektu pt. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe".
 • W szkoleniach z języka angielskiego mogą wziąć udział osoby dorosłe od 18 do 65 lat bez względu na wykształcenie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem, kwalifikacji lub kompetencji językowych.
 • W projekcie mogą wziąć udział także osoby powyżej 65 roku życia, które zadeklarują chęć podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkolenia językowego.
 • Szkolenie kończy się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji językowych.
 • Projekt ma na celu objęcie szkoleniami 10 000 mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jest realizowany przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Partnerów Trening House- Iwona Wencka-Stromowska i Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku w ramach trybu pozakonkursowego poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 • Do wyboru są grupy uczące się stacjonarnie (do zakończenia pandemii zdalnie), a także już funkcjonujące grupy uczące się wyłącznie zdalnie.
 • Każdy z uczestników ma do wyboru 60 godzinne szkolenie językowe zdalne lub 180 godzinne stacjonarne szkolenie językowe (3 moduły po 60 godzin lekcyjnych).
 • O poziomie na jaki zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu poziomującego. Każda z grup szkoleniowych będzie liczyła maksymalnie 12 słuchaczy.
 • Udział w szkoleniu oraz egzaminach certyfikujących jest bezpłatny.
 • Zakwalifikowana do udziału w projekcie osoba zobowiązana będzie wnieść wkład finansowy w wysokości 150,00 zł celem zakupu podręczników do realizacji szkolenia i przygotowania do egzaminu.
 • Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.
 • Uprzejmie proszę o rozpropagowanie informacji wśród pracowników jednostki oraz instytucji, z którymi Państwo na co dzień współpracują.
 • Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny znajdą Państwo na stronie internetowej www.projektmowiszmasz.pl.
 • Osobami kontaktowymi w tej sprawie są Pani Agata Niedźwiecka tel. 571 293 082; email: a.niedzwiecka@kujawsko-pomorskie.pl. oraz Pani Monika Wieczorek tel. 660-691-016.

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka