Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2021

Treść strony

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym

W ramach "Grantów PPGR" uczniowie spokrewnieni w linii prostej z osobami, które kiedyś pracowały w PGR-ach mogą otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego.

O dofinansowanie mogą się starać:

  • Dzieci (w imieniu niepełnoletnich ich opiekunowie prawni) zamieszkałe na terenie gminy Wielka Nieszawka
  • Będący członkiem rodziny osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym PPGR (krewnym w linii prostej, tj. rodzicem, dziadkami czy pradziadkami)
  • Dziecko wskazane we wniosku nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

W związku z możliwością przystąpienia gminy Wielka Nieszawka do projektu „Granty PPGR” zachęcamy do składania uzupełnionych oświadczeń w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka (ul. Toruńska 12 w godzinach urzędowania) w nieprzekraczalnym terminie do 03.11.2021 r.

Poszczególne oświadczenia znajdują się w załącznikach.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

UWAGA: W celu ułatwienia weryfikacji Oświadczeń, prosimy o dołączanie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR.

Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na własność Beneficjentom jedynie w przypadku otrzymania przez gminę Wielka Nieszawka dofinansowania na ten cel.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka