Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2021

Treść strony

24 grudnia 2021 r. i 07 stycznia 2022 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielka Nieszawka

Zarządzenie nr 98/2021 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 17.12.2021 r. w sprawie ustalenia dni 24 grudnia 2021 r. i 07 stycznia 2022 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.1) w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)2
zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla pracowników Urzędu Gminy Wielka Nieszawka dzień:
1) 24 grudnia 2021r. (piątek) wyznacza się dniem wolnym od pracy za dzień 25 grudnia 2021r. (ustawowo dzień wolny od pracy przypadający w sobotę);
2) 07 stycznia.2022r. (piątek) wyznacza się dniem wolnym od pracy za dzień 01 stycznia 2022 r. (ustawowo dzień wolny od pracy przypadający w sobotę).
§ 2. Postanowienia § 1 nie dotyczą pracowników gminnej oczyszczalni ścieków pełniących dyżur w dniach 24.12.2021 r. i 01.01.2022 r.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki
 
 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i poz. 1834.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1162).

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka