Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XXXII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 30 marca 2021 roku odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Rada obradując w składzie 11 obecnych na sesji radnych, podjęła następujące uchwały:

  1. Rada przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wielka Nieszawka. W ramach programu będzie można skorzystać z dopłaty do kosztów sterylizacji lub kastracji zwierząt, które mają właścicieli, aby otrzymać taką dopłatę należy wypełnić stosowny wniosek. Dofinansowanie Gminy nie może przekroczyć 50% kosztów i wynosi nie więcej niż 100 zł.

  2. Radni wyrazili zgodę na wolę współpracy pomiędzy gminą Wielka Nieszawka, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia - Wójt Gminy jest upoważniony do podpisania stosownego porozumienia.

  3. Rada Gminy przyjęła uchwałę, w której wskazane są wstępne lokalizacje nowych przystanków komunikacyjnych dla autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Wielka Nieszawka. Na wniosek Wójta wskazane zostały następujące lokalizacje: ul. Bydgoską w Małej Nieszawce, parking CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce, skrzyżowanie ul. Ogrodowej z DW 273 w Cierpicach oraz ul. Bydgoską w Cierpiszewie. Dodatkowo Rada wskazała dwie dodatkowe lokalizacje: ul. Toruńska przy sklepie Biedronka w Małej Nieszawce oraz na ul. Toruńskiej w Małej Nieszawce w okolicy ul. Majowej.
  1. Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

  2. Przyjęta została również uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej.

  3. Rada przyjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych. Uchwała ta dotyczy wszystkich osób fizycznych, które wykażą się szczególnymi osiągnięciami sportowymi w dyscyplinach sportu o szczególnym znaczeniu dla Gminy wskazanymi w uchwale, są to: kolarstwo, lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa halowa, piłka siatkowa plażowa, pływanie, tenis stołowy, koszykówka, sporty walki, biegi, sporty motorowe, szermierka, łyżwiarstwo figurowe. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka.

  4. Dokonano również zmiany budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021, a wraz z tym zatwierdzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024.

  5. Radni rozpatrzyli również skargi na Wójta Gminy Wielka Nieszawka. Radni podjęli uchwałę, w której uznali, że skargi złożone na Wójta są bezzasadne.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Wielka Nieszawka

(-) Wioletta Szymańska

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka