Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XXXVI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 29 czerwca 2021 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Radni obradując w pełnym składzie, podjęli  następujące uchwały:

  1. Zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za 2020 rok.  
  2. Przyjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wykoszenie traw na użytkach ekologicznych położonych w obrębie ewidencyjnym Popioły.
  3. Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021.
  4. Po debacie nad raportem o stanie gminy, odbyło się głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy – Rada Gminy bezwzględną większością głosów nie udzieliła Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2020 rok.
  5. Kolejnym punktem porządku obrad było Absolutorium dla Wójta za 2020 rok. Po odczytaniu:

- sprawozdania rocznego Wójta Gminy Wielka Nieszawka z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

- sprawozdania finansowego,

- informacji o stanie mienia,

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
- opinii Komisji stałych Rady Gminy w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok, - opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy za 2020 rok,

- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2020.

Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielka Nieszawka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka za rok 2020.
Następnie Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Nieszawka

(-) Wioletta Szymańska

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka