Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XXXVII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 9 lipca 2021 roku odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Rada obradując w składzie 12 obecnych na sesji radnych, podjęła następujące uchwały:

  1. W sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2021.
  2. Radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza- gdzie zapis uchwały zwiększał ilość dotacji dla sołectwa Mała Nieszawka o dwie dodatkowe dotacje.
  3. Przyjęta została uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na 2021 rok.
  4. Rada przyjęła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Nieszawka

(-) Wioletta Szymańska

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka