Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2022

Treść strony

Konsultacje społeczne w Wielkiej Nieszawce

Zapraszamy na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju w gminie Wielka Nieszawka, które odbędą się:
 
• 17.08.2022 r. o godz. 13.00 w CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce
 
Zaproszenie kierujemy do Mieszkańców, Przedsiębiorców, Rolników, Władz oraz Pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz Przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie gminy Wielka Nieszawka.
 
Program:
1. Informacje na temat instrumentu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (LEADER)” (Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).
2. Efektywność wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2021 przez Stowarzyszenie LGD „Podgrodzie Toruńskie”.
3. Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie" na lata 2023 – 2029:
a) Analiza mocnych i słabych stron obszaru objętego strategią (gminy: Obrowo, Lubicz, Wielka Nieszawka);
b) Identyfikacja grup docelowych strategii;
c) Kierunki strategii i plan podziału środków na jej realizację.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka