Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Ogłoszenie

  2017.02.09
  Sołtysi Sołectw Wielka Nieszawka i Cierpice zapraszają dzieci i młodzież uczącą się do bezpłatnego skorzystania z basenu „OLENDER” w ramach realizacji środków z Funduszu Sołeckiego w dniach 6.02-19.02.2017.
 • Wsparcie dla osób uzależnionych z terenu gminy

  2017.02.08
  Przypominamy, że na terenie gminy działa Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce, odpowiedzialna za realizację gminnych programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Ponadto działa Punkt Konsultacyjny i Klub Anonimowych Alkoholików.
 • Kwalifikacja wojskowa

  Kwalifikacja wojskowa

  2017.02.08

  W dniach 13 – 15 marca 2017r. od godziny 8.00 w klubie „KAMELEON” w Toruniu ul. Tuwima 9 przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zmiama terminu

  2017.02.07
  W lutym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny w sobotę 18 lutego 2017 r.
 • Bal Karnawałowy dla dzieci

  Bal Karnawałowy dla dzieci

  2017.02.06
  4 lutego 2017r. (sobota) w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Małej Nieszawce odbył się po raz jedenasty Bal Karnawałowy dla dzieci, organizowany przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka. Jest to impreza organizowana w ramach ferii zimowych.
 • Ptasia grypa

  Ptasia grypa

  2017.02.02

  W związku z rozprzestrzenianiem się zjadliwej ptasiej grypy na terytorium RP służby kryzysowe, policja PSP i inspekcje podjęły zakrojone na szeroka skalę działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby

 • Ptasia grypa

  Ptasia grypa

  2017.02.02

  W związku z rozprzestrzenianiem się zjadliwej ptasiej grypy na terytorium RP służby kryzysowe, policja PSP i inspekcje podjęły zakrojone na szeroka skalę działania mające na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się choroby

 • Przerwy w dostawie prądu

  Przerwy w dostawie prądu

  2017.02.02

  REJON DYSTRYBUCJI TORUŃ  informuje o PRZERWACH W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ  w związku z prowadzonymi pracami przy urządzeniach elektrycznych 

 • Zwrot podatku akcyzowego w 2017 r.

  2017.02.02

  O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym

 • Podatek od środków transportowych 2017

  Podatek od środków transportowych 2017

  2017.02.01

  15 lutego br. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1 wraz z załącznikami DT-1A)

 • FERIE ZIMOWE

  FERIE ZIMOWE

  2017.01.25

  Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza serdecznie dzieci i młodzież z terenu naszej gminy na bezpłatne zajęcia organizowane w ramach ferii zimowych. W ofercie m.in: gry i zabawy stolikowe, warsztaty piernikarskie, bal karnawałowy, zabawy muzyczno- ruchowe, zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia wokalne itp.

 • V Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy wszyscy Jezusowi"

  V Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy wszyscy Jezusowi"

  2017.01.10
  6 stycznia 2017r. już po raz piąty odbył się Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek 'Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi' w Kościele NMP Królowej Polski w Cierpicach. W koncercie wzięli udział : Muzyczna Grupa GAMA, grupa wokalna PULS, Młodzieżowy Zespół MIXTER , Dominika Wyborska działające przy Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Leśny Ludek” pod opieką Aliny Sobeckiej.
 • V Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy wszyscy Jezusowi"

  V Jubileuszowy Koncert Kolęd i Pastorałek "Zaśpiewajmy wszyscy Jezusowi"

  2017.01.10
  6 stycznia 2017r. już po raz piąty odbył się Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek 'Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi' w Kościele NMP Królowej Polski w Cierpicach. W koncercie wzięli udział : Muzyczna Grupa GAMA, grupa wokalna PULS, Młodzieżowy Zespół MIXTER , Dominika Wyborska działające przy Ośrodku Kultury w Małej Nieszawce oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Leśny Ludek” pod opieką Aliny Sobeckiej.
 • Informacja dotycząca przyjmowania wpłat gotówkowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  2017.01.09

  Wpłaty gotówkowe za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są w kasie Urżedu Gmny w Wielkiej Nieszawce (wejście od tyłu Urzędu, od strony parkingu).

 • Zgłaszanie skarg związanych z kursowaniem autobusów Arriva

  2017.01.09
  Mieszkańcy gminy mogą zgłaszać jakiekolwiek nieprawidłowości czy to związane z kursami autobusów firmy Arriva czy też z zachowaniem kierowców za pośrednictwem strony internetowej bądź wysyłając formularz skargi wniosku drogą tradycyjną

Stronicowanie

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka