Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Budżet obywatelski

Treść strony

Profilaktyka zakażeń wirusem HPV

W związku z wybraniem przez mieszkańców naszej Gminy w ramach budżetu partycypacyjnego projektu : Profilaktyka zakażeń wirusem HPV informujemy, że ruszyła akcja  przeprowadzenia szczepień dziewcząt urodzonych w 2007 i w 2008 r.

Wirus HPV odpowiada za różne przednowotworowe i nowotworowe zmiany na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka młode kobiety. W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3 600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku około 2 000 – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Wiele krajów europejskich zdecydowało już o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. Również w Polsce, niektóre samorządy, aktywnie działające na rzecz profilaktyki zdrowotnej, postanowiły z własnego budżetu sfinansować te szczepienia. 

 

Szczepienia będą przeprowadzone przez GOZ w Wielkiej Nieszawce. Szczepionki będą podawane w trzech dawkach.

 

Szczepienia są dobrowolne, ale do zaszczepienia Państwa córki niezbędna jest  ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH. 

Po podjęciu ostatecznej decyzji, prosimy o podpisanie formularza zgody na szczepienie załączonego poniżej oraz dostarczenie go do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce pok. nr 12 w terminie do 4 marca 2019 roku. Nie zgłoszenie się w tym terminie będzie jednoznaczne z nie wyrażeniem zgody na szczepienie.

WAŻNE! Decyduje kolejność zgłoszeń

 

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

/-/  Krzysztof Czarnecki

 

 

 

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka