Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Budżet obywatelski

Treść strony

Budżet obywatelski 2023 - wykaz projektów

Lista projektów przyjętych pod głosowanie mieszkańców - Budżet Obywatelski 2023 r.

 • Głosowanie mieszkańców na projekty trwa od 22.08.2022 r. (poniedziałek) do 05.09.2022 r. (poniedziałek).
 • Głosowanie odbywa się poprzez osobiste wypełnienie i wrzucenie karty do głosowania do urny w punktach wyznaczonych przez Wójta Gminy (Budynek Urzędy Gminy w Wielkiej Nieszawce, skrzynki pocztowe Sołtysów - Tylko w zaklejonej/zamkniętej kopercie).
 • Wzory kart dla poszczególnych sołectw stanowią załączniki nr 3-6 do regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w Gminie Wielka Nieszawka.
 • Wypełnioną kartę do głosowania można także przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce,
  ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice. Karta musi dotrzeć do adresata najpóźniej w dniu zakończenia głosowania.
 • Osoby z niepełnosprawne lub ze względów zdrowotnych nie mogące osobiście głosować w wyznaczonych punktach głosowania, mogą zwrócić się do Wójta (pisemnie, telefonicznie, fax lub e-mail) o umożliwienie głosowania za pomocą urny przenośnej. Wniosek w tej sprawie musi zostać wniesiony do Wójta najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu głosowania.
 • Głosowanie będzie się również odbywać za pośrednictwem Internetu, z wykorzystaniem strony internetowej Gminy Wielka Nieszawka
  (aktywne od 22.08.2022 r. do 05.09.2022 r.).
 • Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie jeden projekt z jednej listy lokalnej oraz jeden projekt z listy ogólnogminnej.
 • W miejscach oddawania głosów, w czasie głosowania nie wolno prowadzić agitacji, ani żadnej innej formy kampanii zachęcającej lub zniechęcającej do głosowania na którykolwiek ze zgłoszonych projektów.
 • Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 • Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą uznane za nieważne.
 • W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż wskazanych w § 19 (regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2023
  w Gminie Wielka Nieszawka) kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.
 • W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.

Wszystkie informacje znajdują się w regulaminie Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w Gminie Wielka Nieszawka.

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka