Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Budżet obywatelski

Treść strony

Budżet obywatelski 2023 - wyniki głosowania

Drodzy Mieszkańcy,
Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, będącym załącznikiem do Uchwały nr XLVIII/278/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 w Gminie Wielka Nieszawka, poniżej prezentujemy wyniki głosowania i projekty przyjęte do realizacji oraz projekty odrzucone:

LISTA PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW – BUDŻET OBYWATELSKI 2023 r.

SOŁECTWO MAŁA NIESZAWKA

 

L.P. 

ID PROJEKTU 

TYTUŁ PROJEKTU 

SZACUNKOWY  

KOSZT (W ZŁ)

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 

1. 

BO.MN.1/22 

Ocena ryzyka oraz  profilaktyka boreliozy  poprzez zastosowanie  badania IgG lub IgM

15 280,00 zł 

Projekt dotyczy szybkiego wykrycia poprzez badanie poziomu przeciwciał  IgG lub IgM w surowicy krwi. Aktualnie na terenach porośniętych lasami  liściastymi, istnieje znaczny wzrost populacji kleszcza. Badanie obecności  przeciwciał ma zachęcić do szybkiego działania, zapobiegania rozwojowi  choroby poprzez wprowadzenie leczenia. Badaniem mają być objęte  osoby w wielu 18-45 lat (w uzasadnionych przypadkach granice wiekowe  mogą być szersze).

ODRZUCONY

16 głosów

2. 

BO.MN.2/22 

Usiądźmy wygodnie  razem

1 800,00 zł 

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy, celem zwiększenia  komfortu mieszkańców, którzy podczas różnych spotkań i imprez  kulturalnych odbywających się na terenie GOKIS będą mogli wspólnie  wygodnie usiąść. Zdecydowanie brakuje na terenie GOKIS w Małej  Nieszawce ławek i stołów. Te składane (mobilne) można by je schować  i nie przeszkadzałyby w ciągu roku, dodatkowo można by je  wykorzystywać podczas finału WOŚP czy dożynek.

ODRZUCONY

5 głosów

3. 

BO.MN.3/22 

Doposażenie placu  zabaw Przedszkola  w Małej Nieszawce

15 000,00 zł 

Projekt zakłada doposażenie wraz z zainstalowaniem urządzeń  wielofunkcyjnych dla dzieci do zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.  Przede wszystkim zakup dużej, zadaszonej piaskownicy rozwiązując  problem przebywania dzieci podczas słonecznych dni, gdyż plac zabaw  przez większą część dnia jest terenem nasłonecznionym.

PRZYJĘTY

110 głosów

4. 

BO.MN.4/22 

Rozbudź zmysły! Ścieżka  sensoryczna dla  

(nie)pełnosprawnych  w Szkole Podstawowej  w Małej Nieszawce

5 500,00 zł 

Projekt dotyczy urządzenia ścieżki sensorycznej na pasie nieużytkowanej  ziemi wzdłuż zachodniej ściany szkoły.

PRZYJĘTY

43 głosy

5. 

BO.MN.5/22 

Więcej wody na pustyni!  Kurtyna wodna  

i podlewanie kropelkowe  w Szkole Podstawowej  w Małej Nieszawce

2 500,00 zł 

Projekt dotyczy zakupu kurtyny wodnej, roślinności i systemu  podlewania kropelkowego. Zaplanowane działania są kontynuacją  dotychczasowych przedsięwzięć w dziedzinie stosowania w praktyce  ekologii w Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce.

ODRZUCONY

29 głosów

 

  

SOŁECTWO WIELKA NIESZAWKA

 

L.P 

ID PROJEKTU 

TYTUŁ PROJEKTU 

SZACUNKOWY  

KOSZT (W ZŁ)

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 

1. 

BO.WN.1/22 

Budowa monitoringu na  ulicy Jaśminowej  

w Wielkiej Nieszawce

5 017,00 zł 

Projekt dotyczy budowy monitoringu wizyjnego skateparku przy CSiR  Olender w Wielkiej Nieszawce, który obejmować będzie swoim  zasięgiem część ulicy Jaśminowej ze szczególnym uwzględnieniem  mostka nad Kanałem Nieszawskim oraz skateparku i kompleks boisk do  siatkówki plażowej zlokalizowanych na tyłach Centrum Sportu i Rekreacji  Olender.

PRZYJĘTY

14 głosów

 

SOŁECTWO CIERPICE

 

L.P 

ID PROJEKTU 

TYTUŁ PROJEKTU 

SZACUNKOWY  

KOSZT (W ZŁ)

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 

1. 

BO.C.1/22 

Zaopatrzenie terenu  przed Szkołą  

Podstawową im. Kornela  Makuszyńskiego w  

Cierpicach - ławki i kosze  na śmieci

10 284,00 zł 

Projekt dotyczy zakupienia: 

- 6 ławek parkowych z oparciem 

- 5 sztuk koszy zewnętrznych do segregacji śmieci.

PRZYJĘTY

78 głosów

 

2

SOŁECTWO BRZOZA

 

L.P 

ID PROJEKTU 

TYTUŁ PROJEKTU 

SZACUNKOWY  

KOSZT (W ZŁ)

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 

1. 

BO.B.1/22 

Obszar Natura 2000 – czyli obszar ptasi na  

terenie Brzozy

4 500,00 zł 

Sporządzenie tablicy, która informowałaby o różnych gatunkach ptaków  występujących na terenie Brzozy (dolina Dolnej Wisły). Tablica byłaby  kontynuacją już istniejącej tam tablicy.

PRZYJĘTY

3 głosy

 

PROJEKTY OGÓLNOGMINNE

 

L.P 

ID PROJEKTU 

TYTUŁ PROJEKTU 

SZACUNKOWY  

KOSZT (W ZŁ)

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

 

1. 

BO.OG.1/22 

Profilaktyka chorób  

nowotworowych

40 992,00 zł 

Projekt dotyczy działań profilaktycznych w celu szybkiego wykrywania  nowotworów, interwencji onkologicznej zapobiegającej rozwojowi  procesu nowotworowego. Działanie profilaktyczne ma polegać na  przeprowadzeniu badań krwii w celu określenia poziomu wybranego  (wskazanego przez badanego) markeru nowotworowego CA 125, CA15-3,  Ca19-9, CEA, PSA. Badaniem będą objęte osoby powyżej 30 roku życia lub  w uzasadnionych przypadkach możliwe zakwalifikowanie osoby poniżej  30 roku życia.

ODRZUCONY

78 głosów

2. 

BO.OG.2/22 

Spotkanie z kulturą: jazz,  folklor i poezja śpiewana

13 800,00 zł 

Projekt dotyczy trzech spotkań z kulturą na terenie Gminy Wielka  Nieszawka. W ramach projektu zorganizowane zostaną wydarzenia  kulturalne: 

- spotkanie z jazzem (luty) 

- spotkanie z folklorem (marzec) 

- spotkanie z poezją śpiewaną (kwiecień) 

Trzy kilkugodzinne wydarzenia składające się z cyklu spotkań.

PRZYJĘTY

11 głosów

3. 

BO.OG.3/22 

Bezpieczna woda – 

nauka i doskonalenie  pływania w basenie  

Olender

26 600,00 zł 

Projekt dotyczy kontynuacji nauki pływania i doskonalenia pływania pod  nadzorem instruktora na basenie Olender w Wielkiej Nieszawce, aby  przygotować dzieci i młodzież do bezpiecznego korzystania z wody oraz  wartościowego spędzania czasu wolnego w powiązaniu z ofertą  pozalekcyjną szkół podstawowych w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach.  Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Wielka Nieszawka  w wieku 7-15lat. Przewiduje się 10 wyjazdów na basen w roku  kalendarzowym dla dwóch grup po 30 osób wraz z transportem ze szkół  w Małej Nieszawce oraz w Cierpicach.

PRZYJĘTY

137 głosów

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka