Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Organizacje pozarządowe

Treść strony

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 marca 2021 r. przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021.

1. Informuję, że w ramach konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce wpłynęły dwie oferty na realizację następujących zadań publicznych:

1) „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka”, złożona przez Stowarzyszenie „Klub Sportowy Olender”.
2) „Nordic walking dla każdego”, złożona przez KGW Brzoza.

2. W wyniku oceny ofert do realizacji wybrano ofertę nr 1, przyznając dotację w wysokości 19.035,00 zł, co stanowi 49,5 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.


Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka