Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Ochrona środowiska

Treść strony

Zgłoś do odbioru wyroby zawierające azbest

Przystępujemy do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020-2032”

W związku z przystąpieniem Gminy Wielka Nieszawka do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020-2032”, uprzejmie informuję, że do dnia 28 maja 2021 r.  przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie
w ramach ww. programu. Ponadto informuję, że kosztami kwalifikowanymi w niniejszym programie są wyłącznie koszty: odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 056 678 12 12  wew. 27.

Poniżej znajdują się:

  1. Wniosek o dofinansowanie w ramach realizacji „Programu AZBEST” w roku 2021.
  2. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
  3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Wskazane dokumenty należy składać w punkcie podawczym Urzędu Gminy Wielka Nieszawka, w dniach i w godzinach pracy urzędu, bądź przesyłać pocztą na adres:

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce
Toruńska 12
87-165 Cierpice

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka