Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Ochrona środowiska

Treść strony

Od 10 do 15 czerwca wstęp i wjazd na tereny leśne zabroniony

Nadleśnictwo Cierpiszewo informuje, że w okresie od 10 do 15 czerwca planowane jest wykonanie zabiegów wielkoobszarowych agrolotniczych w celu ochrony drzewostanów przed brudnicą mniszką we fragmentach drzewostanów Nadleśnictwa Cierpiszewo (gminy Wielka Nieszawka), w których stwierdzono nadmierne występowanie brudnicy mniszki (Lymantria monacha).
  • Zabieg będzie przeprowadzony w ww. okresie w ciągu około 5 dni na łącznej powierzchni ok. 627,22 ha wyłącznie na terenach leśnych.
  • W celu ograniczania liczebności brudnicy mniszki zastosowany zostanie preparat Dimilin 480 SC w dawce 0,1 l/ha.
  • Wstęp i wjazd na tereny leśne w trakcie zabiegów będzie zabroniony. Drzewostany, w których wystąpi konieczność przeprowadzenia akcji ograniczania populacji owadów będą oznakowane stosownymi tablicami.
Informacje o dokładnym terminie zabiegu można będzie uzyskać w Nadleśnictwie Cierpiszewo.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka