Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Ochrona środowiska

Treść strony

Fotowoltaika - nabór uzupełniający

Szanowni Państwo,
Gmina Wielka Nieszawka ogłasza
  • nabór uzupełniający dla uczestników chcących przystąpić do projektu pn. ,,Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II”.
  • Nabór skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Wielka Nieszawka, którzy są zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznych. Na realizację projektu uczestnik otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
  • Instalacja nie może być wykorzystywana w działalności gospodarczej lub rolniczej, może jedynie służyć celom socjalno – bytowym (tabelka z danymi w załączniku).
  • Deklaracje uczestnictwa w projekcie można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice oraz pobrać z naszej strony internetowej (załączniki poniżej).
 
  • Zainteresowanych prosimy o zwrot wypełnionych deklaracji w terminie do 23 lipca 2021 r.
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, należy posiadać osobny licznik prądu dla budynku mieszkalnego i osobny dla działalności.
  • W przypadku większej ilości chętnych niż określona liczba instalacji, przeprowadzone zostanie publiczne losowanie uczestników z uwzględnieniem listy rezerwowej, osobno dla każdego rodzaju (mocy) instalacji.
 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka