Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Ochrona środowiska

Treść strony

Fotowoltaika - nabór uzupełniający - wyniki

Szanowni Państwo,

W ramach naboru uzupełniającego do projektu pn. ,,Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II” zostało 6 wolnych instalacji.

Moc instalacji [kWp]

Ilość [szt.]

Wartość całkowita [zł]

Wartość dofinansowania [zł]

Wkład własny mieszkańca [zł]

2,72

3

8 758,76

4 054,98

4 703,78

3,06

2

10 884,01

5 038,89

5 845,12

4,08

1

12 792,46

5 922,43

6 870,03

Zainteresowanych w/w instalacjami prosimy o złożenie ankiety w terminie do 29 lipca 2021 r. do godziny 12:00.

Ankietę można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka przy ul. Toruńskiej 12, 87-165 Cierpice oraz pobrać z naszej strony internetowej.

W przypadku większej ilości chętnych niż określona liczba instalacji, przeprowadzone zostanie publiczne losowanie.

Nabór skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Wielka Nieszawka, którzy są zainteresowani montażem instalacji fotowoltaicznych. Na realizację projektu uczestnik otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 – „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Instalacja nie może być wykorzystywana w działalności gospodarczej lub rolniczej, może jedynie służyć celom socjalno – bytowym.

WYNIKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby składające deklaracje, w naborze uzupełniającym do projektu pn.: ,,Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II”, na moce 2,72 kWp, 3,06 kWp, 3,40 kWp, 4,08 kWp zostały zakwalifikowane do projektu. Proszę oczekiwać kontaktu ze strony Urzędu Gminy celem ustalenia terminu zawarcia umowy.

Z uwagi na fakt, że ilość złożonych wniosków dla instalacji 4,76 kWp i 5,44 kWp przekracza ilość dostępnych instalacji, zachodni konieczność przeprowadzenia losowania, które odbędzie się w dniu 29.07.2021 r. o godzinie 14:00. Wszystkie osoby, które składały deklaracje na w/w moce otrzymają wiadomość mailową z przydzielonym numerem do losowania.

Moc instalacji [kWp]

Ilość instalacji [szt.]

Ilość wniosków

[szt.]

Losowanie

2,72

10

7

NIE

3,06

3

1

NIE

3,40

5

5

NIE

4,08

5

4

NIE

4,76

2

3

TAK

5,44

13

27

TAK

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka