Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Ochrona środowiska

Treść strony

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Wielka Nieszawka zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.”

Na mocy umowy Gmina Wielka Nieszawka otrzyma dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w wysokości  54.000,00 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielka Nieszawka”.

Dotacja ma charakter refundacji części poniesionych kosztów w wysokości wynikającej z jednostkowej, zryczałtowanej, maksymalnej kwoty refundacji,  która wynosi  dla naszej gminy 280,00 zł/Mg. Całkowity planowany koszt realizacji zadania w latach 2021-2023 wyniesie 135.000,00zł.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

  • Logo WFOŚiGWwT, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej, Herb Gminy

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka